Cảm nhận học viên

ĐÀO XUÂN MẠNH

Biết ơn Thầy, qua khóa học em học được nhiều kiến thức giá trị, Thầy chia sẻ rất nhiều về kỹ năng đàm phán mà em chưa biết được vì lúc đầu đơn giản em nghĩ đàm phán chỉ là nói chuyện qua lại thôi, rất cảm ơn Thầy. Chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và năng lượng để truyền đạt những kiến thức đến nhiều anh chị khác

Cảm nhận học viên khác