Cảm nhận học viên

ĐINH THỊ AN

Thật vinh dự được tham gia khóa học Trí Tuệ Đàm Phán của Thầy Huy. Sau 3 ngày học, Thầy đã trao cho em những kiến thức mà bình thường phải rất nhiều năm em mới đúc kết lại được. Cảm ơn Thầy, em thật sự may mắn khi biết đến Thầy.

Cảm nhận học viên khác