Cảm nhận học viên

LÊ THỊ DIỆP THẢO

Em đã theo học hai khóa đầu tư và đàm phán. Hai Thầy chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp nhiều kiến thức rất hay và ý nghĩa. Em đã học hỏi được nhiều điều mà trước giờ em chưa từng được biết. Thực sự suy nghĩ của em đã và đang thay đổi từng ngày. Cảm ơn hai Thầy rất nhiều, em sẽ tiếp tục tham gia các khóa các khi có thời gian, rất hữu ích.

Cảm nhận học viên khác