Cảm nhận học viên

PHAN TRINH CHIÊU

Vừa học xong chiến lược hôm qua, hôm nay mình đi áp dụng thực tế ngay và luôn thế là mua được miếng đất tiết kiệm tận 400tr mọi người ạ, Thầy dạy rất thực tế, truyền đạt dễ hiểu, mình phải áp dụng ngay để xem có hiệu quả không. Cảm ơn Thầy rất nhiều luôn ạ.

Cảm nhận học viên khác