Cảm nhận học viên

TRẦN MINH PHÁT LỘC

Sau khi tham gia khóa học, em nhận lại rất nhiều giá trị cho bản thân, biết cách áp dụng những gì đã học vào thực tế để thành công trong các thương vụ của mình và biết lan tỏa giá trị đến với mọi người. Em rất trân quý khi đã gặp được hai Thầy, chúc hai Thầy sẽ luôn mạnh khỏe và lan tỏa nhiệt huyết của mình đến với nhiều học viên hơn trong tương lai.


Cảm nhận học viên khác