Chính sách bán hàng

Bao gồm chính sách giá và chính sách hoàn tiền:

Chính sách giá

KHÓA HỌC

GIÁ

CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI

2.950.000

BẬC THẦY MÔI GIỚI

8.895.000

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

40.000.000

MARKETING THỰC CHIẾN

20.000.000

SIÊU TRÍ TUỆ ĐẦU TƯ

HỌC THỬ MIỄN PHÍ

CHUYÊN GIA ĐÀM PHÁN

20.000.000

BDS DÒNG TIỀN

20.000.000

TRÍ TUỆ ĐÀM PHÁN

MIỄN PHÍ

Chính sách hoàn tiền: Từ 3 - 5 ngày với bất kỳ lý do, Quý khách hàng sẽ được hoàn lại nếu không thể tham gia khóa học.