Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu nhập

Dữ liệu được HODIACADEMY thu thập bao gồm: Email, Số điện thoại, Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập, Địa chỉ của Khách hàng. Đây là các thông tin bắt buộc mà Quý khách hàng cần cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ tại HODIACADEMY. Các thông tin trên sẽ giúp chúng tôi thuận tiện trong việc liên hệ xác nhận khi Quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ kịp thời khi có vấn đề xảy ra với Quý khách hàng.

Quý khách hàng sẽ phải tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến bảo mật cũng như tự lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Đồng thời, Quý khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

HODIACADEMY chỉ sử dụng thông tin Quý khách hàng cung cấp để:

      - Thông tin các dịch vụ đến Quý khách hàng.

      - Liên lạc để hỗ trợ kịp thời và giải quyết khi có vấn đề xảy ra.

      - Thông báo về các hoạt động, trao đổi thông tin giữa Khách hàng và HODIACADEMY

      - Ngăn chặn các hành vi phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Hodi Academy.Trong trường hợp được yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chúng tôi có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng thực hiện thao tác hủy bỏ. trong tất cả trường hợp còn lại, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của HODIACADEMY

Địa chỉ

Email: [email protected]

SĐT: 0522 453 258

Địa chỉ: Số 5, Đường số 56, Phường Thảo Điền, TP Hồ Chí Minh


Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên hệ thống hodi.academy được HODIACADEMY cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Chúng tôi cam kết:

      - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

      - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, HODIACADEMY sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

      - Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của chúng tôi.