Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các chương trình đào tạo

STT Chương trình đào tạo Thời gian Chuyên gia Khóa học / Thời gian học Đăng ký
1 Talkshow Online "Động lực đội nhóm" X Pushsales 05/09 Mr Tuấn Tổng Online qua Zoom(10h -12h) Đăng ký
2 Hỏi đáp "Marketing Thực Chiến" 08/09 Mr Vương Võ Chuyên sâu Online qua Zoom (19h -21h) Đăng ký
3 Cafe Talks (Liên quan khóa Nhà Trọ - Dòng Tiền) 10/09 Mr Ngô Bá Huy Chương trình tặng kèm Online qua Zoom (19h - 22h) Đăng ký
4 Siêu Trí Tuệ Đầu Tư 11/09
13/09
15/09
Mr Tuấn Tổng 11/09 : 8h30 - 22h | Online qua Zoom
13-14/09 : 19h - 22h | Online qua Webinar
15/09 : 19h - 22h | Online qua Zoom
Đăng ký
5 Bất Động Sản Dòng Tiền 12/09 - 15/09 Mr Ngô Bá Huy Chuyên sâu qua Zoom (19h -23h) Đăng ký
6 Hỏi đáp chuyên sâu "Bất Động Sản Dòng Tiền" 16/09 Mr Ngô Bá Huy Chuyên sâu Online qua Zoom (19h - 21h) Đăng ký
7 Trại huấn luyện "Đánh Thức Sức Mạnh Đội Nhóm" K5 17/09 - 18/09 Mr Tuấn Tổng Offline tại Hà Nội Đăng ký
8 Talkshow Chủ Đề Liên Quan Nhà Trọ 18/09 Mr Ngô Bá Huy Online qua Zoom (19h -21h) Đăng ký
9 Kinh Doanh Và Đầu Tư Nhà Trọ 20/09 - 21/09 Mr Ngô Bá Huy Chuyên sâu Online qua Zoom (19h -23h) Đăng ký
10 Bất Động Sản Dành Cho Người Mới 20/09 - 21/09 Mr Tuấn Tổng Cơ bản Online qua Zoom (19h -22h) Đăng ký
11 Bậc Thầy Môi Giới 22/09 - 25/09 Mr Tuấn Tổng Chuyên sâu Online qua Webinar(19h -23h) Đăng ký
12 Trí Tuệ Đàm Phán 22/09 - 25/09 Mr Ngô Bá Huy Cơ bản Online qua Zoom (19h -23h) Đăng ký
13 Talkshow Chủ Đề Liên Quan Nhà Trọ 25/09 Mr Ngô Bá Huy Offline(9h - 12h) Đăng ký
14 Bậc Thầy Môi Giới 26/09 Mr Tuấn Tổng Hỏi đáp chuyên sâu Online qua Zoom(19h -23h) Đăng ký
15 Quy trình "Khai Phá và Nhân Bản Hệ Thống" 28/09 Mr Tuấn Tổng Cơ bản Online qua Webinar(19h -23h) Đăng ký
16 Cầm tay chỉ việc "Kinh Doanh Nhà Trọ" 02/10 Mr Ngô Bá Huy Offline qua Zoom (8h30 - 18h) Đăng ký