Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các chương trình đào tạo

STT Chương trình đào tạo Thời gian Chuyên gia Khóa học / Thời gian học Đăng ký
1 Cafe Talks - Pháp lý Bất động sản 05/10 Mr Tuấn Tổng Chương trình tặng Online qua Zoom(19h -23h) Đăng ký
2 Talkshow Chủ Đề Liên Quan Nhà Trọ 08/10 Mr Ngô Bá Huy Offline(9h - 12h) Đăng ký
3 Trí tuệ đàm phán 09/10 - 12/10 Mr Ngô Bá Huy Cơ bản Online qua Zoom(19h -23h) Đăng ký
4 Cafe Talks 13/10 Mr Ngô Bá Huy Chương trình tặng Online qua Zoom Online qua Zoom(19h -23h) Đăng ký
5 Ứng dụng phong thủy trong Bất động sản 14/10 Mr Phùng Văn Khải Chuyên sâu Online qua Zoom (19h - 21h) Đăng ký
6 Chuyên gia đàm phán 15/10 - 18/10 Mr Ngô Bá Huy Chuyên sâu Online qua Webinar (19h - 23h) Đăng ký
7 Bậc thầy môi giới 17/10 - 20/10 Mr Tuấn Tổng Online qua Webinar (19h -23h) Đăng ký
8 Kinh doanh và đầu tư nhà trọ 19/10 - 20/10 Mr Ngô Bá Huy Chuyên sâu Online qua Zoom(19h -23h) Đăng ký
9 Hỏi đáp chuyên sâu "Bậc thầy môi giới" 21/10 Mr Tuấn Tổng Hỏi đáp chuyên sâu Online qua Zoom (19h -23h) Đăng ký
10 Talkshow Chủ Đề Liên Quan Nhà Trọ 22/10 Mr Ngô Bá Huy Offline(9h - 12h) Đăng ký
11 Trí tuệ đàm phán 24/10 - 27/10 Mr Ngô Bá Huy Cơ bản Online qua Zoom(19h -23h) Đăng ký
12 Chiến lược đầu tư 24/10 - 27/10 Mr Tuấn Tổng Chuyên sâu Online qua Webinar (19h -23h) Đăng ký
13 Hỏi đáp chuyên sâu "Chiến lược đầu tư" 28/10 Mr Tuấn Tổng Hỏi đáp chuyên sâu Online qua Zoom (19h -23h) Đăng ký
14 Kinh doanh Thuê và Cho Thuê 30/10 - 31/10 Mr Ngô Bá Huy Online qua Zoom (19h - 22h) Đăng ký